ഉപ്പുകണ്ടം ബ്രദേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ആക്ഷൻ

Uppukandam Brothers Back in Action(2011)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഉപ്പുകണ്ടം, എട്ടുവീട്ടില്‍ എന്നീ രണ്ടു കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പക. എട്ടുവീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശിക്കൊപ്പം സ്രാമ്പിക്കള്‍ സത്യനേശന്‍ എന്നൊരു ശത്രുകൂടി ഉപ്പുകണ്ടം ഫാമിലിക്കെതിരെ ശത്രുവായി വരുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞവരും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുമായ ഉപ്പുകണ്ടത്തെ കുഞ്ഞന്നാമയുടെ മക്കളും സഹോദരന്മാരും സ്രാമ്പിക്കല്‍ സത്യനേശനും എട്ടുവീട്ടില്‍ ഗണേശനുമായി നേര്‍ക്ക് നേര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 June, 2011

H867vZ_Dfxs