ശലഭം

Shalabham
Tags: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 11 March, 2008
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും