ഒരു സുമംഗലിയുടെ കഥ

Oru Sumangaliyude Kadha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 January, 1984