മുല്ലമൊട്ടും മുന്തിരിച്ചാറും

Mullamottum Munthiricharum
കഥാസന്ദർഭം: 

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആലോചനകളില്ലാതെ ചെറിയ ക്വൊട്ടേഷനുകളും കള്ള് കുടിയും പരസഹായവും പാമ്പുപിടുത്തവുമായി ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുന്ന ചുരുട്ട് ജോസ് എന്ന നാടൻ റൌഡിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും നന്മയും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
152മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 July, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൊടുപുഴ

Y2zy1sb5mHY