ക്രൊക്കഡയിൽ ലവ് സ്റ്റോറി

Crocodile Love Story
കഥാസന്ദർഭം: 

കിരൺ(പ്രവീൺ പ്രേം) എന്ന യുവാവിന്റേയും നിത്യ നമ്പൂതിരി(അവന്തിക മോഹൻ)എന്ന യുവതിയുടേയും പ്രണയയും തടസ്സവും പ്രണയസാഫല്യവുമാണ് മുഖ്യ പ്രമേയം. ഒരു ദിവസം ഒരു തടാകക്കരയിൽ ഇരുവരുടെ പ്രണയസല്ലാപത്തിനിടയിലേക്ക് ഒരു മുതല കടന്നുവരുന്നതും അതിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ കഥാഗതി.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 July, 2013

B06nKxHutMs