ദിനു മോഹൻ

Dinu Mohan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 9
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ദിനു മോഹൻ.ഗാനരചയിതാവും  സംഗീത സംവിധായകനുമാണ്

Dinu Mohan