ആർ കെ നായർ, മാവേലിക്കര

Name in English: 
R K Nair, Mavelikkara