വിഷാദമെന്തിനു തോഴീ

വിഷാദമെന്തിനു തോഴീ
വിശാലമാമീ പാരിൽ
ഒരിടം നിനക്കുമേകാൻ
ദൈവം മറന്നു പോമോ

ആശ കൈവിടാതെ നീ
ഏഴകൽ തൻ വേദനയെല്ലാം
മാറിടുമൊരുനാൾ തോഴീ
ഇരുളാളുമീ വഴിത്താരയിൽ
ഒരു ദീപം കാണാം ദൂരെ

പാറയോ അലിയായ്‌വാൻ ഈശ്വരൻ ഈ
അഴലിൻ വിളി കേട്ടാൽ
കരയാതെ പോക സഹോദരീ
അവൻ വരുമേ തുണയായ് കൂടെ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vishaadamenthinu Thozhee

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം