വെളിച്ചം വിതറുന്ന പെൺകുട്ടി

Velicham Vitharunna Penkutty
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 December, 1982