ഖുർബാനി

Qurbani
Tagline: 
Beyond The Love
Screenplay: 

മഹാസുബൈർ നിർമിച്ച് ജിയോ വി തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയുന്ന ഷെയിൻ നിഗം ചിത്രം. ദേവിക സഞ്ജയ്, ചാരുഹസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു