പാളങ്ങൾ

Released
Palangal (Railroad Tracks)
കഥാസന്ദർഭം: 

അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രണയദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതം പ്രണയത്തിൻ്റെയും കാമാസക്തിയുടെയും പാളങ്ങളിൽ  കുടുങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 April, 1982
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഷൊർണൂരും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും