പത്മ

Released
Padma
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 July, 2022

PADMA Official Teaser | Anoop Menon | Surabhi Lakshmi | Anoop Menon StoryZ