മാളികപ്പുറം

Released
Malikappuram
കഥാസന്ദർഭം: 

അയ്യപ്പനെക്കാണാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ അദ്ഭുതമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇതിവൃത്തം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
121മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 December, 2022