കരിമ്പൂച്ച

Released
Karimpoocha
കഥാസന്ദർഭം: 

ധനാഢ്യനായ ചെറിയാച്ചൻ മുതലാളിയുടെ ഏക മകനും അവിവാഹിതനുമായ ജോയ്,  ലീന എന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും അവർ പ്രണയബദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ ലീനയുടെ അതേ മുഖമുള്ള ഒരു ദുരാത്മാവ് ചെറിയാച്ചൻ മുതലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ പിന്തുടരന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 November, 1981