ഗുഡ്, ബാഡ് & അഗ്ലി

Good Bad & Ugly (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തിരുവനനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവന്ന അപരിചിതരായ ശിവ, ജീവൻ, അൻ വർ എന്നീ മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ. അവർ നഗരത്തിലെത്തിയ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഹർത്താൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇവർ മൂവരും പരിചയപ്പെടുകയും ഹൃസ്വസൌഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം കാവ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ സൌഹൃദത്തിനിടെ ശിവ കാവ്യയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഈ നാൽ വർ സംഘത്തിനു നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ മുഖ്യ പ്രമേയം.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 December, 2013

fLtaZk8ZJYs