ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം

Etho oru swapnam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 November, 1978

കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭിക്ഷാംദേഹി എന്ന നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കരണം