ഒറ്റമന്ദാരം

Otamandaram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 November, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുനെല്വേലിയിലെ തഞ്ചൈനഗരം.

ottamandharam movie poster