ഹരി വെഞ്ഞാറമ്മൂട്

Hari Venjarammoodu - Production Controller

ഇവൻ മേഘരൂപൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ