പച്ച

Released
Pacha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

പകരം, ശ്യാമം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ശ്രീ വല്ലഭന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ച പരിസ്ഥിതി വിഷയമായ ചിത്രമാണ് “പച്ച”

Pacha The Nature Teaser 1