പി ശിവദാസ്

Shivadas
Shivadas-m3db.jpg
ശിവദാസ് കണ്ണൂര്‍
കണ്ണൂർ ശിവദാസ്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡലിന് അര്‍ഹനായ ശിവദാസ്, കണ്ണൂര്‍ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

 

അവലംബം: മുകേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്