പ്രിയസഖി രാധ

Released
Priyasakhi Radha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 September, 1982