പന്തയക്കുതിര

Panthayakkuthira
Tagline: 
എന്റെ സോണിയ
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 December, 1992