മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺ‌കുട്ടി

Released
Manjupoloru Penkutti
കഥാസന്ദർഭം: 

ടീനേജുകാരിയായ നിധി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ രണ്ടാനഛനായ മോഹന്റെ കൈകടത്തലുകളും തുടർന്ന് നിധി കടന്നുപോകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുടെയും കഥ. 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 July, 2004
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി, പാരീസ്