ഇടി മഴ കാറ്റ്

Under Production
Idi Mazha Katt
കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 

ചെമ്പൻ വിനോദ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഇടി മഴ കാറ്റ് എന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ അമ്പിളി രംഗൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.