കാതോട് കാതോരം

Released
Kaathodu Kaathoram
കഥാസന്ദർഭം: 

കുടിയനും ദുർമാർഗിയുമായ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്ന് തന്റെ പിഞ്ചു മകനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു അപരിചിതൻ കടന്നു വന്ന് സഹായം നൽകി അത്താണിയായി മാറുന്നു. ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇഷ്ടപെടാത്ത ഭർത്താവ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാണ്‌ കാതോട് കാതോരം.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 November, 1985

kathodu kathoram poster