മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

Manjil Virinja Pookkal
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 December, 1980