മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

Released
Manjil Virinja Pookkal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 December, 1980