ആതിര പട്ടേൽ

Name in English: 
Athira patel

തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ആതിര പട്ടേൽ. ബംഗലൂരു ആപ്റ്റെക് ഏവിയേഷൻ & ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ആതിരയുടെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഇഷ്ടി എന്ന സംസ്കൃത സിനിമയാണ്

Athira Patel