വിസ്ത വി എഫ് എക്സ്

Vista V F X

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
വെയിൽ ശരത് മേനോൻ 2022

VFX Team

VFX Team

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പത്മിനി സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത് 2019