കുറിഞ്ഞി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 സീതാ കല്യാണാ വൈഭോഗമേ ശ്രീ ത്യാഗരാജ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര പൈതൃകം