പി സുശീല

P Susheela

1958- ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "ലില്ലി" യിൽ എസ്. പി.പിള്ളയുടെ ഭാര്യയായി അഭിനയിച്ചു. പിന്നീട് പത്തോളം ചിത്രങ്ങളിൽ നർത്തകിയായി രംഗത്തെത്തി