അസ്സലായീ അസ്സലായീ

അസ്സലായി അസ്സലായി നീ റോസാപ്പൂവഴക്‌

ഗസലായി ഗസലായി നീ മൂളുന്നോ അരികേ

ചെഞ്ചൊടിതൻ വീഞ്ഞഴകിൽ കരള്‌ കവർന്നവളേ

ഈയഴകോ പങ്കിടുവാൻ ഒരുങ്ങി വരുന്നവനേ

ലൈഫ്‌ ഈസ്‌ എ ലവ്‌ലി ലോലിപോപ്പ്‌

ലവ്‌ ആൻഡ്‌ ഫീൽ ലവ്‌ലി സിങ്കിൾ ഡ്രോപ്‌

കണ്ണിലുള്ള മുനയോടെ കള്ളനോട്ടമരുതേ

ഉള്ളിലുള്ള മധുരം നീ നുള്ളിനുണയുകില്ലേ

ഇതളോരോന്നും കൊതിയോടേ കളിയാടുന്നോ പതിയേ

ചിറകേതുംഎന്തെ കുറുമ്പിനെ വരവേൽക്കാമോ തനിയേ

ലൈഫ്‌ ഈസ്‌ എ ലവ്‌ലി ലോലിപോപ്പ്‌

ലവ്‌ ആൻഡ്‌ ഫീൽ ലവ്‌ലി സിങ്കിൾ ഡ്രോപ്‌

കാറ്റുനിന്റെ വരവെന്നും കാത്തിരുന്നൊരെന്നെ

കാമുകന്റെ കനവോടെ വന്നു പുണരുകില്ലേ

വഴിനീളേ വിഴിപാതി നടമാടുന്നോ മലരേ

പതിവായ്‌നീ കണ്ടകിനാവിലെ ഇണയല്ലേ ഞാനുയിരേ

ലൈഫ്‌ ഈസ്‌ എ ലവ്‌ലി ലോലിപോപ്പ്‌

ലവ്‌ ആൻഡ്‌ ഫീൽ ലവ്‌ലി സിങ്കിൾ ഡ്രോപ്‌

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
2
Average: 2 (1 vote)

Additional Info