തിത്തിരുന്തും തിരുതിരുന്തും

തിത്തിരുന്തും തിരുതിരുന്തും
എണ്ണ തീരും തിരിയും തീരും
തിരക്കില്‍ കഷണിച്ചു തെറുത്ത പഴംതുണി
തിത്തിരുന്തും തകിട കടിപിടി
താനേ പുളിന്താനേ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
thirhiruntham

Additional Info

Year: 
1989