മറയുമോ

Year: 
2012
Marayumo
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മറയുമോ മറയുമോ പൂന്തോപ്പും പൂഞ്ചേലും
പൂങ്കാറ്റും പുല്‍മേടും 
കാനനങ്ങള്‍ കാട്ടു തീ ചിതയില്‍ ഉരുകുമോ
മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ
ലക്കും ദിക്കും തെറ്റീടും പോലെ
എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതലറി പോകും
ഈ മട്ടും പോക്കും വല്ലാതീ ലോകം മാറുന്നോ

കരിമഴയും കനലുകളും
മൊഴിയാതീ മണ്ണില്‍ വീഴുമ്പോള്‍
പോകാനിനി വേറൊരു താഴ്വരയുണ്ടോ (2)
(മറയുമോ..)

പുലരുമോ..ഓ പുലരുമോ വീണ്ടും
പുതിയൊരു യുഗമിവിടെ
മലരില്‍ വണ്ടാടും പുഴയില്‍ മീനോടും
വാനം വര്‍ണ്ണാഭമാം
വേനോലും കിളിപ്പാട്ടില്‍
ഭൂമിയാം ദേവിതന്‍ മനം നിറയും കാലം

പുലരൊളിയും പുതുമഴയും 
കനിവോടീ മണ്ണില്‍ വീഴുമ്പോള്‍
ഇതിലും ചേലാര്‍ന്നൊരു താഴ്വരയുണ്ടോ (2)
(മറയുമോ..)

Marayumo - Jawan of vellimala