താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്

Released
Thalam thettiya Tharattu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 February, 1983