ഒറ്റക്കൈയ്യൻ

Ottakkayyan
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു വർഗ്ഗിയ കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം രാത്രിയുടെ മറപറ്റി ഒരു തുരുത്തിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു യുവാവിന്റെയും ഒരു മുസ്ലീം യുവാവിന്റേയും കഥ. ആ തുരുത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ യുവാക്കളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
79മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 November, 2007
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.2dmovie.com/Movie.php?id=59

3TSOPq_MzWc