ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും

Released
Jawanum mullappoovum
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു മുൻപട്ടാളക്കാരനും അയാളുടെ ഭാര്യയായ അദ്ധ്യാപികയും തമ്മിലുള്ള  കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും ഭർത്താവിൻ്റെ സംശയരോഗവും ആണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 March, 2023