അമീബ

കഥാസന്ദർഭം: 

ഗ്രാമങ്ങളിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ഇരകളുടെ ജീവിതവും നഗരങ്ങളിലെ നിസ്സഹായരായ ഇരകളുടെ ജീവിതമാണ് അമീബയുടെ ഇതിവൃത്തം. കാസർഗോഡുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് അമീബ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 January, 2016

സിനിമയെ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിനുള്ള മാധ്യമമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നേര് സാംസ്കാരികവേദിയ്ക്കായി ചായില്യത്തിനുശേഷം മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അമീബ.

AMOEBA MALAYALAM FILM OFFICIAL TRAILOR/ ANEESH G MENON/ ANUMOL/ INDRANS/ATHMEEYA RAJAN