ഹായ് അയാം ടോണി

Hi I am Tony (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ബാംഗലൂരു നഗരത്തിൽ ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുടെ കഥയാണ്‌ ഹായ് അയാം ടോണി

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 26 July, 2014

ഹണി ബീ ക്ക് ശേഷം ലാൽ ജൂനിയർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഹായ് അയാം ടോണി. ലാൽ ആണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കാധാപാത്രമായ ടോണിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

hi iam tony poster

L--QwfqsN0Q