എന്റെ അമ്മു നിന്റെ തുളസി അവരുടെ ചക്കി

Ente Ammu Ninte Thulasi Avarude Chakki (Malayalam Movie)