ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ

Released
Love in Singapore
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 February, 1980