ആനയും അമ്പാരിയും

Anayum ambariyum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 January, 1978