അമ്മേ അനുപമേ

Amme Anupame
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 28 May, 1977