മികച്ച സഹനടി

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort ascending സിനിമ
ആൽബർട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് നിക്കി ഹുലോസ്കി 2019 ആൻഡ് ദി ഓസ്ക്കാർ ഗോസ് റ്റു
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സജിത മഠത്തിൽ 2012 ഷട്ടർ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൽപ്പന 2012 തനിച്ചല്ല ഞാൻ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഷീല 2004 അകലെ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ പി എ സി ലളിത 1991 അമരം
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശാന്താദേവി 1991 യമനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രാജം കെ നായർ 1981 കോലങ്ങൾ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സുകുമാരി 1974 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ 1973 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ 1972 തീർത്ഥയാത്ര
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ 1971 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അടൂർ ഭവാനി 1969 കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ