രവി വാസുദേവ്

Ravi Vasudev

പ്രിയനന്ദന്റെ നെയ്ത്തുകാരനിലൂടെ സഹസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം.