കാലം നീയങ്ങ്

കാലം.. നീയങ്ങു പോയോ
മോഹം.. തീരാതെ പോയോ
പ്രേമം.. തേടുന്നതെങ്ങോ
നെഞ്ചം.. അലകളായ് ചിതറും നിമിഷമായ്‌

വര്‍ണ്ണം.. മായും സന്ധ്യയിതോ
മിന്നും... താരം ഇരുളുകയോ
നോവും.. വാനം വിതുമ്പുകയോ
കേഴും.. മേഘം ഒഴിയും..

ചായം ചോരും തൂലികയോ...
താളം.. തോല്‍ക്കും ചേങ്ങിലയോ
നാദം... തീരും തമ്പുരുവോ
നീറും.. മൗനം നിറയും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kalam neeyang

Additional Info

Year: 
2016