രാഗ് രംഗീല

Raag rangeela malayalam movie
കഥാസന്ദർഭം: 

സംഗീതം ജീവവായുവാക്കിയ മനു, മോഹിത് എന്നീ രണ്ട് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ്‌ രാഗ് രംഗീല.  രാഗ് രംഗീല മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്റ് എന്ന ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി മനുവും, മോഹിതും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂജ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുമായി ഇവർ പരിച്ചയത്തിലാകുന്നു. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ പ്രണയകഥയാണ് രാഗ് രംഗീല ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 February, 2015

POHB2xvNFsU