ചുവന്ന ചിറകുകൾ

Released
Chuvanna Chirakukal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 4 September, 1979