ചിദംബരം

Released
Chidambaram
കഥാസന്ദർഭം: 

അരുതാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെയും രതിയുടെയും പരിണതിയായ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പാപബോധം നീറ്റുന്ന ശങ്കരൻ്റെയും ശിവകാമിയുടെയും കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1986

chidambaram movie poster m3db