വിജയനാഗരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 പ്രണയസങ്കല്പമേ പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം വാണി ജയറാം, സതീഷ് ബാബു നിറക്കൂട്ട്