രാവിൽ മയങ്ങുമീ പൂമടിയിൽ

രാവിൽ മയങ്ങുമീ പൂമടിയിൽ 
തൂവുന്ന തൂമഞ്ഞുതുള്ളികൾപോൽ
പൂമ്പുലർ പൊൻകതിർ കാത്തിരുന്നോ
ഇതൾ വാടിയ ചെമ്പകപ്പൂമണമായ് 
നിറയുമൊരോർമ്മതൻ നോവുമായ് നീ
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ravil Mayangumee Poomadiyil

Additional Info

Year: 
2021
Mixing engineer: 
Mastering engineer: 
Orchestra: 
സ്ട്രിംഗ്സ്